Parkový
program

Informácie o našej firme
Volajte bez predsudkov:
Po-So 06:00 - 22:00
O2 Mobil: (+421) 0904 375 800
Konateľ firmy: Miroslav Trnkócy

Cenník a objednávky:
Odpoveď do 12 hodín
Email: info@milcoln.sk

MILCOLN s.r.o.
Záskalická 699/43
Dolný Kubín
02601 Slovakia

IČO: 47039442
IČ DPH: SK2023719456

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddieľ: Sro, vložka č. 58594/L

Bankové spojenie:
VUB, a.s. Dolný Kubín
SK2702000000003118876351
parkove lavicky milcoln mestsky mobiliar smetne kose zahradny nabytok
Designed by MILCOLN